SINUS Salutaris

SINUS Salutaris
SINUS Salutaris
idem, vel certe proximus portui Gabrantonicorum in ora Angliae orientali inter ostia Abi et Vedrae esse videtur, reste Camdenô. Vide Ibi. Addantur hîc Sinus maris Mediterranei, a sreto Herculeo, ubi mare Mediterraneum initium sumit, inchoando, a veteribus memorati. Virgitanus, maris Iberici, Golfo di Cartaiena, Hispaniae Tarraconensis, inter Charidemum promontor. ad Occidentem, et Scombrariam promontor. ad ortum et Boream, a Virgi urbe dictus. Ferrar. Baudrando Golfe de Cartagene Gallis, partrim est in ora regni Murciae, partim etiam in ora orientali regni Granatae; et sic dicitur a Carthagine nova, emporio celebri ei adiacente. Illicitanus sinus, hodie Golfo d'Alicante dictus ab Alona, est in ora regni Valentiae, sed differt a Sucronensi sinu; extenditurque a Scombraria promontorio ad meridiem usque ad Dianium promontor. in Boream. Sucronensis sinus, Ferrario Golfo di Albufera, Baudrando hodie GGolfo di Valenza, est in ora regui Valentiae; extenditurque inter Chersonesum oppid. et ostia Iberi fluvii ad Boream et Dianium promontor. ad meridiem. Lugdunensis sinus, seu Leoninus sinus quibusdam, le Golfe de Lyon, extenditur ab Aphrodisio promontorio in occasum ad ostia Rhodani fluvii. Dicitur aliter sinus Gallicus; estque nautis formidabilis, et valde extenditur ad austrum inter Sardiniam ad ortum et Baleares insulas ad occasum. Astromela, vulgo mer de Martigue, sinus est parvus Galliae Narbonensis, in Provincia, prope Maritimam, inter Massiliam ad ortum et ostia Rhodani fluvii ad occasum. Sambracitanus sinus, Golfe de Grimaut, est in ora Galliae Narbonesis et Provinciae, prope Fanum S. Eutropii. Sinus Rapalli, Golfo di Rapallo, sinus est parvus Italiae, in ora orientali Genuensi, prope Rapallum oppidum et portum Delphini.
Lunensis, maris Ligustici, qui portus, non sinus, a Strabone nominatur, a Luna urbe apud Macrae fluvii ostia eversa, inter Portum Veneris ad occasum et promontor. Lunae ad ortum, Golfo della Spetia, in extrema ora Ligutiae. Sinus Plumbini, Golfo di Piombino, sinus parvus maris Tyrrheni, in ora Hetruriae et in agro Senensi, inter Troiam insulam ad ortum, et Plumbinum oppid. Populoniumque promontor. ad occasum. Formianus, matis Tyrrheni, a Formiis urbe excisa in Latio novo, Golfo di Gaietta, inter Circaeum ad occasum et Massicum montem ad ortum, apud Sinuessam urbem iacentem, Ferrar, Baudrando extenditur tantum inter Sinuellae rudera et montem Massicum ad ortum, et Caietam ad occasum, in ora provinciae Terrae Laboris dictae. Cumanus, qua Cumas alluit, sub Puteolano comprehensus. Baianus, idem Puteolano, qua Baias alluit. Puteolanus, maris Tyrrheni, sic a Puteolis urbe Campaniae, inter Misenum promontorium ad occasum et promontorium Miner vae ad ortum, Golfo di Napoli; qui a forma etiam Crater nominatur a Strabone, Ferrar. Baudrando hic sinus alias amplior complectebatur sinum Puteolanum proprium et Neapolitanum, extendebaturque a Miseno promontorio ad Boream, usque ad promontorium Minervae. Nunc autem multo angustior extenditur tantum a Miseno promontorio ad montem Pausilippum, et Golfo di Pozzuolo vulgo dicitur, Golfe de Pouzzol Gallis, in ora Campaniae felicis. Crater, seu sinus Neapolitanus, Golfo di Napoli incolis, Golfe de Naples Gallis, fuit alias pars Puteolani, et extenditur a monte Pausilippo ad Boream ad promontor. Minervae in meridiem, in ora Campaniae felicis. Paestanus, maris Tyrrheni, a Paesto urbe Lucaniae exstincta, inter promontor. Minervae ad occasum et Palinurum ad ortum, Golso di Agropoli; qui et Posidoniates, a Posidonia urbe eadem Paesto. Ferrar. baudrando Golfo di Salerno, est in ora Principatus citerioris. Dictus fuit etiam alias Posidoniates. Talaus eiusdem maris, a Talao urbe sive oppido in Lucaniae et Brutiorum confinie, inter Palinurum promontorium ad Occasum et Tyllesium promontorium ad Ortum, apud Amantiam urbem, Golfo di Policastro, et della Scalea, ferrar. Baudrando melius dicitur ab omnibus Laus sinus, Golfo di Policastro, seu deea Scalea, estque in ora Lucaniae. Terinaeus, eiusdem maris, a Terina oppido Brutiorum, qui et Hipponiates, et Vibonensis, et Napitinus, ab oppidis illius orae nominatur, Golfo di S. Eufemia, Ferrarius. Baudrando le Golfe di sainte Euphemie Gallis, est in ora Occidentali Calabriae ulterioris, inter Lametum promontorium ad Boream, et Baticanum ad Meridiem. Scylletius, sive Scyllaceus, maris Ausonii, a Scyllacio urbe magnae Graeciae, inter Cocinthum promontorium ad Meridiem et Lacinium ad Septentrionem, Golfo di Squillaci, Ferrarius. Baudrando dicitur aliter a nautis Golfo delli Castelli, ab oppiduio ei adiacente in eius parte Boreali; estque in ora Orientali Calabriae ulterioris. Tarentinus, eiusdem maris, a Tarento urbe magnae Graeciae extrema, in Salentinorum confinio, inter Lacinium promontor. magnae Graeciae ad Meridiem, et Iapygium promontor. Salentinorum ad Boream et Ortum. Golso di Taranto. Hyrias et Urias, Apuliae Dauniae ad Garganum montem, Golfo di Rhode, Ferrar, Baudrando Urias sinus hodie Golfo di Mandfredonia, sen di Siponto dicitur; estque pars maris Adriatici, in ora regni Neapolitani et provinciae Capitanatae, prope Manfredoniam et Garganum montem. Hadriaticus sinus, seu Adriaticum mare et Superum, Golfe de Venise, et mer Adriatique Gallis, extenditur inter Italiam ad Occasum, et Illyricum ac Albaniam ad Ortum, a Venetiis in Boream Hydruntum usque ad Epirum. Vide Illyricus sinus late sumptus. Tergestinus, pars Hadriatici, in Boream extensa, inter Carnos et Histros, Golfo di Triste, Ferrar. Baudrando extenditur inter Sontii fluvii ostia et promontorium Albram, prope Umacum. Flanaticus sinus maris eiusdem, Golfo Carnero dicitur, versus Curictam et Absorum insulas et Istriam provinciam. Sed inter Iapodes et Curictam insulam vulgo Golfo di Bucariza dicitur. aronensis sinus, Golfe de Narenza, pars est maris Adriatici, et sinus oblongus longe per terras excurrens, versus oram Dalmatiae et prope Naronem. Dicitur ab aliis Manius sinus, teste Ioanne Lucio; estqueve inter peninsulas Hillis et Nesti. Rizonicus, sive Rhizonicus, maris Hlyrici, a Rhizinio urbe Dalmatiae, quae et Rhisinium, inter illam ad Occidentem, et Butuam ad meridiem, Golfo di Cataro. Illyricus sinus stricte sumptus pars est sinus Adriatici, et vulgo Golfo dello Drino Italis, Golfe du Drin Gallis, quia in eum influit Drilo fluvius; estque in ora Albaniae regionis. Onaeus sinus, hodie Golfo della Valona Italis, pars est maris Hadriatici, in ora Australi Albaniae, prope Acroceraunios montes. Buthroti sinus, aliter Pelodes, vulgo Golfo di Butronto, pars est maris Ionii, in ora Epiri, ex adverso Corcyrae insulae, et in eius introitu sita est urbs Buthrotum, unde sinui nomen. Ambracius, maris Ionii, ab Ambracia urbe Epiri inter Nicopolim urbem ad Boream, et Actium promontor. ad Austrum, Golfo dell Arta. Corinthiacus, maris praedicti, a Corintho urbe Achaiae Peloponnesiacae primaria dictus, inter Rhium ac Antirrhium promontoria ad os illius, et Corinthum in Isthmo et intimo in Orrum recesse 80. mill. pass. extensus, qui et Crislaeus in ora Phocidis dicitut, Gelfo di Coranto, et Golso di Lepanto. Crissaeus, pars est Corinthiaci, quâ Crissam urbem et loca vicina alluit. Chelonates, qui et Chelonites, eiusdem maris, inter Chelonatem et Ichthim promontoria orae Eleae Peloponnesiacae regionis, Golfo di Volata, sive di Castel Tornese, parvus, Eerrar. Baudrando hodie Golfo dell' Arcadia dictur, seu de l'Arcadian quibusdam. Cyparissius, eiusdem maris, inter Cyparissium et Coryphasium promontoria Cyparissiae regionis Peloponnesi, Golfo della Guardia, sive di Zonchio, et ipse parvus, Ferrar. Baudrando hodie Golfo di Zonchio, parvus est, inter Ichtum et Coryphasium promontoria, in ora Messeniae et Elidis. Messeniacus, eiusdem maris, sic a Messenia regione Peloponnesi, qui et Coronaeus, et Asinaeus, Golfo di Coron, inter Acritam promontorium ad Occasum et Taenarium promontorium ad Ortum centum milia passuum, quanta est ora Messeniae regionis. Dicitur etiam Golfo di Calamata a nautis, ab oppido adiacente. Laconicus, in ora Peloponnesi Australi, ubi Laconica regio, a qua nominatur, inter duo promontoria, Taenarium ad Occasum, quô a Messeniaco dividitur, et Maleacum ad Ortum, 84. mill. pals. in longitudine patens. Hodie Golfo di Castel Rampani dicitur, quamquam aliqui scribant dici Golfo de Colochina, sed male. Argolicus etiam Peloponnesi in ora ad Orientem, inter Maleam promontor. ad Austrum, quô a Laconico secernitur, et Scyllaeum promontor. Argiae ad Arctos, 177. mill. pass. patens, golfo di Napoli di Romania, Ferrar. Baudrando pars est maris Aegaei, et Golfo di Napoli, seu di Napoli di Romania dicitur, a Nauplia urbe adiacente in eius parte Boreali. Saronicus, postremus Peloponnesi, inter Scyllaeum promontor. ad Meridiem, quô ab Argolico dividitur, et Spiraeum promontor. ultimum Argiae in Arctos isthmum versus; sic a Saronide palude ARgiae, vel a Saronico portu ad isthmum: qui sinus apud Strabonem (a quo et Salaminiacus appellatur) magis patet, oram Atticae attingens, haud minor Argolicô: Golfo del Engia; e regione Corinthiaci, ab eo isthmo divisus, ac in Ortum vergens, Ferrar. Pars est maris Aegaei, extenditur inter Atticam ad Boream et Peloponnesum, seu inter Sunium promontorium ad Boream et Scyllaeum ad Meridiem, Baudrand. Megaricus, pars Saronici, qua Megaridis oram alluit. Euboicus, ab euboea insula, qui et Opuntius ab urbe, et Oetaeus a monte, et Maliacus nominatur, in Cenaeum promontor. Euboeae Boreale, et Thermopylas extrem um montis Oetae 70. stadiis mari, sed per littora multo longior, inter Euripum et Thermopylas 66. mill. pass. Golfo di Negroponte, et Golso di Ziton, tametsi Euboicus tantum dici videtur, qua ipsam Euboeam attingit, Ferrar. Baudrando hinc sinus nunc Golfo del Ziton dicitur; et eius pars inter Achaiam et Euboeam insulam dicitur Golfo di Talaudi a nautis. Pagasicus Plinio, l. 4. c. 9. qui et Pelasgicus Ptolemaeo, et Pagasiticus Straboni, Thessaliae, inter Thermopylas ad Meridiem et Magnesiam ad Boream, promontor. in Macedoniae confinio, supta 60. mill. pass. Golso di Armiro, et Golso del Vollo. Potius Golfo del Volfo, ab arce ei adiacente; extenditurque ad 30. milliaria tantum. Thermaicus Plinio, l. 4. c. 10. sive Thermaeus Straboni, Macedoniae: qui et Macedonicus Plinio, loc. cit. amplissimus, ad 100. mill. pass. inter Magnesiam promontor. ad Meridiem, in Thessaliae confinio, et Canastraeum promontor. ad Septentriones, in quo Cassandrea et Thessalonica, Golfo di Salonichi. Toronaicus, Macedoniae, a Torone oppido, Golfo di Rampa, inter Canastraeum promontor. quô a Thermaico separatur, et Ampelum oppidum et promontor. Ferrar. Baudrand. hodie Golfo d'Aiomama dicitur, Sansone, Brietiô, et aliis testibus. Dicitur etiam Golfo di santa Anna a nautis. Singiticus, eiusdem regionis Borealior, a Singo oppido, Golfo di Monte Santo, inter Ampelum promontor. quô a Toronaico discluditur, et Nymphaeum promontor. apud montem Athon: quibusdam Golfo di Fassio, seu di Doari; estque in ora Thraciae, Strymonicus, eiusdem regionis postremus, Golfo di Contesa, inter montem Athon et ostia Nesti fluvii, ubi Arethusa, Oesima, et Neapolis urbes. Melanes, vel Melas, Thraciae, inter Aenon urbem Thraciae, et Mastusiam promontor. Cherronesi, Golso di Caridia, a Cardia urbe in intimo recessu, Ferrar. Baudrand. parsmaris Aegaei, in ora Thraciae, hodie Golfo di Eno, a multis dicitur, reste Brietiô; aliis autem est Golfo di Magarise, ab urbe ampla Chersonesi Thraciae, quod forsan melius. Chrysoceras sinus, aliis Cornu Byzantiorum, teste Petro Gylliô; pars est Bosphori Thracii; extenditurque inter Constantinopolim et Galatam, in ora Thraciae per decem milliaria. Carcinites, Sarmatiae Europaeae ad isthmum Tauricae Chersonesi, sic a Carcina oppido dictus, Golfo di Nigropoli, parvus, Ferrar. Baudrando est pars Ponti Euxini, et dicitur a nautis Golfo di Mosccovia; extenditurque ad centum mill. pass. ab Africo in Caeciam. Cerceticus, Samatiae Asianae oram ad Euxinum mare, ubi Cercetir populi, alluens. Coretus sinus, pars est Occidentalis Moeotidis paludis, versus Bugem lacum et Tauricam Chersonesum, Sed de eius recenti nomine non constat. Cantageus, Sarmatiae Asianae post Cerceticum. Cyclaminus, sinus Bosphori Thracii in ora Bithyniae, nunc Soltanicus sinus dicitur, teste Petro Gylliô; estque satis parvus.
Astacenus, Bithyniae ad Propontidem, Golfo di Comidia, ab Astaco oppido; inter Acritam promontorium ad Boream, et Posidium promontor. ad Meridiem, in quo Nicomedia, fere 90. mill. pass. parens. Nicopolitanus, ibidem, a Nicopoli urbe, inter Posidium promontorium, ab Astaceno separans, et Dascylon urbem, Golfo di Montanea, Ferrar. Baudrando pars est Proponditis, et vulgo Golfo di Polimeure dicitur; estque in Asia minori. Idaeus, Phrygiae minoris, qua Idam montem et loca finitima attingit. Adramyttenus sinus pars est maris Aegaei, inter oram Mysiae maioris, in Asia minori, versus Adramyrtum urbem et Lesbum insulam; et vulgo Golfo di Andrimiti dicitur. Ab antiquis etiam pro Idaeo sumitut. Smyrnaeus sinus, Golfo di Smirna, pars maris Aegaei in ora Asiae minoris et Aeolidis atque Ioniae, inter Aegam promontor. ad Boream et Argennum ad Austrum. Iassius, Cariae, ab Iasso urbe, inter Posidium promontor. apud Miletum, et Halicarnassum urbem ad Meridiem, Golfo di Messi. Ab aliis dicitur Golffo di Milasso, et melius; estque inter Posidium promontor. et Mindum urbem. Ceramicus, ibidem, inter Halicarnassum et Gnidum urbes, sie a Ceramo urbe, Golfo di S. Pietro. Glaucus sinus, Asiae minoris in Caria, Golfo de Macre hodie dicitur. Attalicus, Pamphyliae, ab Attalia urbe, Golfo di Settalia, inter Olbiam ad Occasum et Sidam ad Ortum, supra 541 mill pass. longitudine. Issicus, Ciliciae, ab Isso urbe, inter ostia Pyrami et Orontis ad 100. mill. pass. Golfo del Aiazza. Sirbonis, Palaestinae, apud fines Aegypti, inter paludes, inter Casium montem et Pelusinm, Golfo di Tenese, olim 150. mill pass. citcuitu. Ferrar. Baudrando verius est palus, nunc le Baranguerlis dictus a nautis; ibique nullus est portus seu statio navium in ora littorali, neque eriam ad multa milliaria. Syrtis magna, Africae, in confinio Cyrenaicae, Golfo di Solocho ambitu 625. mill. pass. inter promontor. Trierorum Africae ad Occasum, et Boreum promontor. Cyrenaicae ad Ortum. Ferrar. Baudrando dicitur hodie a Gallis Seiches de Barbarie, ab Hispanis Baxos de Barberia, et ab Italis Golfe de Sidra, Sansone teste; estque in ora Cyrenaicae et Tripolitanae regionum. Syrtis parva, Africae, inter Brachodem ad Occasum et Zetham ad Ortum Africae promontoria, ambitu 300. milliar. pass. patens, ad quam Neapolis et Leptis magna, vulgo TRipoli, Golfo di Capes. Adrumeti sinus, Golfo de Mahomete, seu de Hammamet, alias in Africa propria, hodie in regno Tunetano, pro Adrumetum, et inter Mercurii promontorium ad Boream et Syrtim parvam ad Meridiem. Carthaginensis sinus, hodie Tunetanus, Golfo de Tunis, in ora Africae et regni Tunetani, prope Tunetum et rudera Carthaginis. Hipponensis, ab Hippone urbe dictus, inter Hermaeam promontor. et Numidicum, Golfo di Bona. Olcachites, eiusdem Africae, Golfo di Stora, inter Hippos ad Ortuni et Tretuin ad Occasum promontoria: in eo Collops parvus. Numidicus, eiusdem regionis, in Mauritaniae Caesariensis confinio, Golfo di Estora, inter Ampsagam fluvium terminum Mauritaniae et Africae ad Occidentem, et Tretum promontor, ad Ortum: in eo Collops magnus, Ferrar, Baudrando Numidicus sinus parvus in ora Numidiae regionis, hodie Golfo du Colle dicitur a Gallis, a Chullu urbe adiacente, vixque 6. leucis distat a sinu de Store dicto in Occasum. Catanensis sinus, Golfo di Catanra, pars est matis Ionii in ora Orientali Siciliae, inter Catanam et Augustam. Panormitanus sinus, Golfo di Palermo, pars est maris Tyrrheni in ora Boreali Siciliae, prope Panormum. Castri sinus ad mare, Golfo di Castel a mare, sinus est maris Tyrrheni in ora Occidentali Siciliae, ad Segestanorum emporium, atque medius inter Panormum et Drepanum. Calaritanus sinus, Golfo di Calari, sinus est maris Mediterranei in ora Orientali Sardiniae, prope Calarim eius primariam. Sulcitanus sinus, Golfo di Palma, est in ora Australi Sardiniae insulae, Africae obversa, prope Sulci rudera et Enosim insulam. Arboreus sinus, Golso di Oristagni, pars est maris Mediterranei in ora Occidentali Sardiniae insulae, prope Arboream. Terrae novae sinus, Golfo di Terra nova, est in ora Orientali Sardiniae et in eius parte Boreali, inter Terram novam oppidum et Hermaeam insulam. Casalus sinus, Golfo di Calut, pars est maris Mediterranei, in parte Occidemali Corsicae insulae, prope Calvium. Sinns S. Florentii, Golfo di S. Florenzo, est in parte Boreali Corsicae insulae, prope arcem S. Florentii et Nebii rudera. Adiacii sinus, Golfo di Adiazzo; pars est maris Mediterranei, in parte Occidentali Corsicae insulae, prope Adiacium seu Urcinium. Amphimalus sinus, Golfo di Suda, pars est maris Aegaei, in ora Boreali Cretae insulae, et in eius parte Occidentali, versus Cydoniam urbem. Sitiae sinus, Golfo di Sitia, est in ora Boreali Cretae insulae, et in eius parre Orientali prope Sitiam urbem. Spinae longae sinus, Golfo di Spina longa, pars maris Aegaei, in ora Boreali Cretae insulae, prope Spinam longam arcem littoream, et inter Sitiam ad Ortum et Candiam ad Occasum. Sunt et sinus maris Baltici, Codanus, Cimbricam Saxon. partem, sive Vandaliam alluens, in quo Daniae insulae plures sunt; Venedicus, latissime patens inter ostia vistulae et narvae, Prussiam, Samogitiam, Livoniamque lustrans, Finnicus, inter Finalndiam et Careliam; et Botnicus, inter Finlandiam et Bothniam, Ferrar. Baudrando Codanus sinus saepissime snmitur pro mari Baltico, inter Daniam, Germaniam, Poloniam et Sueciam extenso. Vide mare Balticum, et Codanus sinus. Bothnicus sinus, vulgo Golfe de Bothnie, in ARctos excurrit inter Sueciam propriam, Bothniam, et Finniam. Finnicus sinus, vulgo Golfe de Finlande, in Ortum extenditur inter Finniam, Careliam, Ingriam, et Livoniam. Rigensis sinus, vulgo Golfe de Rige, pars est maris Baltici, inter Livoniam proptiam, Curlandiam, et Osiliam insulam extensa; aliasque Clilipenus dictus fuit. Granduicus sinus, seu mare Album, vulgo la mer Blanche Gallis, Bella more Moschis, de Witte Zee Belgis, pars est maris Septentrionalis, per Lapponiam extensa. Vide mare Album. Austrinus sinus, vulgo Zuyderzee Belgis, mer du Zud Gallis, pars est Oceani Germanici, inter provincias Hollandiam, Frisiam Occidentalem, Gueldriam, et Transisalanam excurrrentis. Vide Austrinum mare. Gaditanus sinus, vulgo Baya de Cadiz Hispanis, Golfe de Cadis Gall. pars est Oceani Atlantici, in ora Vandalitiae et Gaditanae insulae; quibusdam autem pars est sinus Equarum. Equarum sinus, vulgo golfo de las yeguas Lusitanis, Golfe des Iumens Gallis, pars est Oceani Occidentalis, inter promontor. Sacrum ad Boream et promontor. Cantinum ostiaque Ommirabihi fluvii ad Meridiem. Sunt etiam alii Sinus maris Mediterranei, uti et Ponti Euxini, et maris Caspii. Sed eos propriis locis deseriptos invenies, uti et sinus Oceani, tum in insulis, tum etiam alibi.
Sinus Oceani apud Ptolemaeum et alios, a Freto
Herculeo inchoando:
Emporicus, Mauritaniae Tingitanae, inter Subur fluvinm et montem Atlantem minorem, Golfo di Sella. Quibusdam est Golfo de Sale, sinus parvus Africae in ora regni Fezzae, prope Salam urb. Hesperius, Libyae interioris, inter Ryssadium et Cornu Hesperii, le Seche delle Garze, Ferrar. Baudrando Golfe de S. Thomas, dicitur aliter Aethiopici sinus intimus recessus; estque inter oram Orientalem Guineae et regni Benini ad Boream, et Aethiopiam inferiorem ad Ortum, sed longe a cornu Hesperii. Barbaricus, Aethiopiae sub Aegypto, inter Raptum promontor. ad Meridiem, et Aromata promontorium ad Septentrionem, Golfo di Melinde, Ferrar. Baudrando Barbaricus sinus, seu Asperum mare, prope Raptum promontor. hodie mer de Zanguebar dicitur; estque in parte Orientali Aethiopiae propriae: et eius pars admodum parva est sinus Melindae. Avalites, eiusdem regionis, inter Aromata et fauces sinus ARabici, Golfo di Zeilan. Parvus est. Arabicus, inter Arabiam et Aegyptum, Aethiopiamque sub Aegypto, ad 350. leucas, h. e. 1050. mill. pasl. inter fauces et intimum illius recessum extensus, il Marasso, Ferrar, Baudrando hodie la mer Rouge, seu etiam mer de la Mecque dicitur a Gallis, et mare Rosso ab Hispanis. Vide Arabicus sinus, et Mare Rubrum. Adulicus, pars sinus arabici, Aethiopiam sub Aegypto alluens, inter fauces illius et Colobon promontor. in quo Adulis urbs, Golfo di Ercoco. Heroopolites, pars Arabici in intimo recessu, ubi Heroum urbs, Ferrar. Baudrando nunc golfe de Suez dicitur; estque in parte Borealiori sinus Arabici, inter Aegyptum et Arabiam petraeam. Aelaniticus, pars sinus Arabici, in Arabiae petraeae et felicis confinio, ubi Aelana urbs, Golfo di Eltor. Sachalites, Arabiae felicis in ora ad Ortum, inter Syagrum ad Meridiem, et Corodamum promontor. ad Boream, Golfo di Sachalat. Persicus, inter Arabiam ad Meridiem et persidem cum Susiana ad Boream, 255. leucis extensus, Golfo di Persia, Ferrar. Baudrand. nunc Golfe de Balsora, et mer d'Elcatif dictiur, seu etiam Golfe de Perse; et eius pars Orientalis, seu extra eius fauces dicitur sinus Armuzianus. Ichthyophagorum Macarum, Arabiam alluens, pars Persici. Leanitis, pars Persici, Arabiam felicem alluens. Sacer, pars Persici, inter Leanitem et mesanitem, Arabiam alluens in intimo fere recessu. Mesanites, pars Persici, Arabiam alluens. Pelodes, pars persici, Susianae regionis oram alluens. Paragonticus, Carmaniae, inter promontoria Carpellam ad Occasum et Alabagium ad Ortum, Golfo di Gugerath, Ferrar. Baudrando Paragonticus sinus Carmaniae, forsan est Golfe de Guadel, ut conicitur ex situ. Sed longe distat a tractu Guzarate in Occasum. Canthi sinus, Golfe de l'Inde, sinus est Indiae intra Gangem, prope ostia Indi fluvii, et versus confinia Imperii Persarum, teste Sansone. Barygazenus, primus sinus Indiae, inter ostia Indi fluvii et sinum sequentem Canthicolpicum, Golfo di Cambaia, sic a Barygaza urbe. Forsan inter Canthi ad ostia Indi, et Colchicum sinum sequentem: hôt enim ordine ponuntur, Canthi vel Canthicus, Barygazenus, Colchicus, Ferrar. Baudr. Golfe de Cambaye dicitur ab urbe adiacente, seu de Guzarath a regno vicino. Colchicus, eiusdem Indiae citerioris, inter Comariam et Cory promontoria, sic a Colchi urbe, Golfo di Cochin. Quid sit non constat. Orgalicus, Indiae, inter Cory promontor. Australissimum, et Taprobanam insulam, Golfo di Zeilan, sub quo et Argaricus Orgalicum sequens continetur, Ferrar. Ubi fuerit difficile est dicere; et inte Cory seu Commaria extrema et Taprobanatm est fretum Manar dictum, sed nullus sinus, neque prope Cocinum, Baudrand. Gangeticus, qui et Magnus, inter Indiam citeriorem et ulteriorem, omnium maximus, circnitu 1250 leucis Hispanicis, latus in ore 400. inter Cory promontor. citerioris, et Colon ulterioris, Golfo di Bengala, sic a Gange fluvio in eum influente dictus. Sabaracus vel Sarabacus, Indiae ulterioris, Magno ad Meridiem attiguus, iuxta Auream Chersonesum, ab ea in Boream recedens, Golfo di Savolas. Ferrar. Baudrando hic sinus Gangetico attiguus est, Golfe de Martaban. Sed longe distat a Magno sinu in Ortum. Perimulicus sinus, Indiae ulterioris, est Golfe de Siam, sic dictus a regno adiacente. Sinus Magnus, Golfe de Haynam, seu de la Cocinchine, extenditur inter Indiam Ulteriorem et Sinarum regionem. Sinarum, qui et Chryse, Sinas alluens, Golfo della China, Ferrar. Baudrando Sinarum sinus seu intimus rcecessus, hodie Enseada de Nanquin Lusitanis, est in parte Orientali Sinarum, versus Coream. Aliis dicitur Golfe de Gang, seu de Zang. Manihanus, seu Cavitae sinus, Babia de Cavita, pars est Oceani Indici, in parte Occidentali Manilhae insulae, in Philippinis, et prope Manilham urbem.
Sinus maris Mediterranei ex ordine occurrentes.
Virgitanus. Illicitanus. Sucronensis, Hispaniae. Lugdunensis, Galliae. Astromela, Provinciae. Sambracitanus, Provinciae. Rapallensis, Liguriae. Lunensis, qui et Erycis, LIguriae. Plumbini, Hetruriae. Formianus, seu Phormianus, et Caietanus, Latii novi. Baianus, qui et Puteolanus, Cumanus, et Crater, Campaniae. Paestanus, qui et Posidoniares. Laus, Lucaniae. Hipponiates, qui et Terinaeus, et Napitinus, Brutiorum. Scyllaceus. Tarentinus, magnae Graeciae. Hyrias, qui et Urias, Apuliae Dauniae. Adria, sive hadria cum aspiratione, qui et Adriacus et Adriaticus, sive Hadriacus et hadriaticus, Venetiae. Tergestinus, Carnorum et Histriae. Flanaticus, Histriae et Liburniae. Naronensis, Dalmatiae. Rhizonicus, Dalmatiae. Illyricus, Macedoniae. Onaeus, Macedoniae. Buthroti, Epiri. Ambracius, Eprii. Corinthiacus. Crissaeus, pars Corinthiacl. Chelonates, qui et Chelonites. Cyparissius. Coronaeus, qui et Messeniacus, et Asinaeus. Laconicus. Argolicus, Peloponnesi. Saronicus, qui et Salaminiacus, et Megaticus, Peloponnesi et Atticae. Euboicus, Euboeae. Opuntius, qui et Maliacus, et Oetaeus, Phthiotidis, Pagasicus, qui et Pelasgicus, Thessaliae. Thermaeus, qui et Thermaicus. Toronaicus. Singiticus. Strymonicus, Macedoniae. Melanes, Thraciae. Chrysoceras, Thraciae. Carcinites, Sarmatiae Europaeae. Cercetius. Cantangeus; Sarmatiae Asianae. Cyclaminus. Astacenus. Nicopolitanus, Bithyniae. Idaeus apud Troiam, PHrygiae. Adramyttenus, Asiae minoris. Smyrnaeus, ASiae minoris. Ceramicus, Cariae. Attalicus, Pamphyliae. Issicus, Ciliciae. Sirbonis, Palaestinae. Syrtis magna. Syrtis parva. Catthaginensis, Africae. Hipponensis. Olachites, Africae. Numidicus, qui et Laturus, Numidiae. Sunt et sinus aliquot insularum maris Mediterranei, velut Sardiniae, Siciliae, Corsicae, Cretae, et Cypri.
Sinus Oceani apud veteres per ordinem:
Emporicus, Mauritaniae Tingitanae. Hesperius, Libyae interioris ad Occidentem. Barbaticus, qui et Troglodyticus.
Avalites, apud fauces sinus Arabici. ADulicus, pars Arabici, Aethiopiae sub Aegypto. Herooplites et Aelanites, partes Arabici, Arabiae petraeae. Arabicus inter Africam et Arabiam. Sachalites, Arabiae felicis ad Ortum. Persicus, cuius partes sunt Capeus, et Gerraicus, ubi Gerra urbs ampla, inter Arabiam et Persiam. Sinus Ichthyophagorum Macarum, Leanitis, Sacer, ac Mesanites, partes Persici, in Arabia. Pelodes, pars Persici, in Susiana. Paragon seu Paragonticus, Carmaniae. Canthicus, apud ostia Indi. Colchicus, apud Camariam promontorium. Orgalicus, qui et Argaricus, apud Cory promontorium, Indiae citerioris. Gangeticus, qui et Magnus. Sarabacus, pars Gangetici, Indiae ulterioris. Perimulicus, Indiae ulterioris. Magnus sinus, Sinarum.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Balearic Islands — Illes Balears (Catalan) Islas Baleares (Spanish)   Autonomous Community   …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”